Martin Džačovský

.
Kandidát na primátora Tímu Senica

vek 35 rokov, má 2 dcéry

Má vlastnú advokátsku kanceláriu s pôsobením po celej Slovenskej republike so zameraním na

obchodné právo

 • zabezpečovanie zmluvnej obchodnej dokumenácie,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • zakladanie, zmeny a zánik obchodných spoločnstí
 • zastupovanie v súdnom konaní

občianske právo

 • dedičské konania
 • susedské spory
 • prevody hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v súdnom konaní

rodinné právo

 • zastupovanie v rozvodom konaní
 • úprava styku k maloletým deťom
 • úprava výživného pre maloleté i plnoleté deti

 

Založil a je riaditeľom neziskovej organizácie LUXOR, ktorá v Senici vybudovala v časti Sotina detské ihrisko a pravidelne pripravuje podujatia najmä pre deti, pri ktorých spolupracuje s viacerými organizáciami, napríklad:

Dobrovoľníci deťom – 5 ročníkov – naposledy pri Žihadielku v Sotine

Šarkaniáda – 6 ročníkov na letisku

Večer dýň – 6 ročníkov na ihrisku LUXOR

Bublinkový deň – 4 ročníky pri DAV

 

Patrí k aktívnym poslancom MsZ v Senici, ktorý pripomienkuje a dáva návrhy na zlepšenie života v našom meste.

Mám rád transparentnosť, preto máte možnosť si pozrieť moje príjmy a výdavky v kampani tu.