Tím Senica

 

 

Sme skupina nezávislých kandidátov a podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí v komunálnych voľbách 2018 kandidujú za poslancov mestského zastupiteľstva, aby spoločne mohli presadzovať zmeny v prospech občanov mesta. Náš tím tvoria aktívni ľudia a odborníci s jasnou predstavou o tom, koho chcú vidieť na poste primátora.

 

Kandidát na primátora

Ing. Mgr. Martin Džačovský             

Pracuje ako advokát so zameraním na občianske, rodinné a obchodné právo. Je zakladateľom a riaditeľom neziskovej organizácie LUXOR, ktorá už niekoľko rokov spoluorganizuje podujatia pre rodiny s deťmi v meste Senica a v jeho okolí. Posledné štyri roky pôsobí ako poslanec MsZ, kde aktívne upozorňuje na nesystémové kroky a hľadá riešenia v prospech mesta a jeho občanov. Od minulého roka je poslancom Trnavského samosprávneho kraja, kde sa snaží dosiahnuť zlepšenie postavenia Domovov sociálnych služieb, stavu ciest, prímestskej dopravy, kultúrnych zariadení a stredných škôl v okrese Senica. V komunálnych voľbách 2018 kandiduje ako nezávislý za poslanca MsZ a zároveň na post primátora.

 

Kandidátka na poslankyňu v obvode č. 1

Mgr. Ivana Mičová

 

Poslankyňa mestského zastupiteľstva za obvod Čáčov. V profesnom živote riaditeľka správy súdu. Predsedníčka občianskeho združenia pri Materskej škole v Čáčove. Mama dvoch úžasných synov, ktorej nie je jedno, kde vyrastajú a žijú. Poradkyňa kandidáta na primátora Martina Džačovského vo veciach obvodu Čáčov.

 

 

 

 

Kandidát na poslanca v obvode č. 2

Mgr. Filip Lackovič

 

Poslanec mestského zastupiteľstva za obvod č.2. Šťastne ženatý otec dvoch detí, politológ a tvorca investičných stratégií. Ako dobrovoľník spolupracuje s občianskym združením ProZáhorí, je dlhoročným darcom krvi. Zaujíma ho kvalita životného prostredia a neustále hľadá cesty ako zlepšovať svoje okolie. Konzultant pre oblasť hospodárneho využitia zdrojov a majetku mesta, ekologické riešenia a skvalitnenie života na “starom sídlisku”.

 

 

 

Kandidáti na poslanca v obvode č. 3

Mgr. Pavol Krutý

Poslanec mestského zastupiteľstva za obvod č.3. V profesnom živote pôsobí v agentúre Zaraguza ako dátový analytik a média stratég, kde pomáha veľkým spoločnostiam uspieť v komplikovanom svete digitálneho marketingu. Ako Google tréner sa venuje vzdelávaniu odborníkov a mládeže v oblasti digitálneho marketingu. Miluje hokej, aktívne sa podieľa na organizácii komunitných aktivít v Senici, založil a prevádzkuje webový portál Senica Plus. Konzultant Martina Džačovského v oblasti digitálnej transformácie Senice na inteligentné a transparentne fungujúce mesto, ktoré bude robiť objektívne rozhodnutia na základe analýzy dostupných dát.

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

 

Poslanec mestského zastupiteľstva za obvod č.3. V profesnom živote architekt na voľnej nohe. Svojej profesii sa venuje v tomto regióne, čím sa snaží prispieť aj k skvalitneniu života v Senici. Vo voľnom čase rád spoznáva Slovensko a svet, kde čerpá inšpirácie. V MsZ sa chce venovať výstavbe, územnému plánovaniu, doprave a vizuálnej stránke mesta. Konzultant Tímu Senica a kandidáta na primátora Martina Džačovského pre oblasť výstavby a životného prostredia.

 

 

Kandidát na poslanca v obvode č. 4

Mgr. Filip Planka

 

Právnik, majiteľ personálnej agentúry, dobrovoľník a najmä Seničan. Bývalý hokejista, milovník všemožného športu a kultúry. Niekoľko rokov sa venuje dobrovoľníckym aktivitám na zlepšenie života v Senici, od zveľaďovania verejného priestoru po organizáciu spoločenských podujatí. Ako člen Tímu Senica sa chce v MsZ sústrediť na oblasť športu, rozvoj voľnočasových aktivít a prácu s mládežou.

 

 

 

 

Ing. Gabriel Bartošek

 

Kandidát na poslanca vo volebnom obvode č.4 sa profesijne venuje geodézii. Počas aktívneho pôsobenia v slovenskej futsalovej reprezentácii mal možnosť veľa cestovať, no jeho domov bol stále v Senici, kde žije aj so svojou rodinou. Verí, že kombinácia osobnej angažovanosti a profesných skúseností mu umožnia pozitívne ovplyvniť chod nášho mesta. Konzultant Tímu Senica a kandidáta na primátora pre oblasť športu a územného plánovania.

 

 

 

Kandidátka na poslankyňu v obvode č. 5

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

 

Poslankyňa mestského zastupiteľstva za obvod č.5. pracuje na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Senici v hodnosti major a odborný inšpektor. Je predsedkyňou Dobrovoľného hasičského zboru v Senici a laureátkou ocenenia diamantovej plakety MUDr. Jana Jánskeho za bezpríspevkové darovanie krvi. Spolu s obyvateľmi obvodu č. 5 sa aktívne podieľa na kultivácii mesta. V rámci Tímu Senica pôsobí ako konzultantka pre oblasť bezpečnosti a prevencie kriminality.  

 

 

 

Kandidáti na poslancov v obvode č. 6

Mgr. Petra Morávková

Kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 6. pracuje ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči a spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako odborná pomoc pri vedení výsluchov maloletých detí a obetí trestných činov v našom regióne. Je vydatá, má jedno dieťa. Fanúšička športu, dobrej nálady a pozitívneho myslenia by svoje pole pôsobnosti chcela rozšíriť o pomoc mestu a ľuďom, ktorí v ňom žijú. Tímová konzultantka pre sociálne témy.

 

 

Bc. Michal Šúrek

Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva za obvod č.6. Pracuje ako manažér v sprostredkovateľskej spoločnosti, pomáha ľuďom optimalizovať financie či hľadať riešenia v rámci finančných otázok. V minulosti profesionálny hokejista, dnes všestranný športovec nastavený na zdravý životný štýl, otec dvoch dcér, pozitívny človek hľadajúci možnosti, ktoré vedú k skvalitneniu života. Konzultant Tímu Senica pre oblasť externých zdrojov príjmu, dotácie a eurofondy.

 

 

 

Kandidátka na poslankyňu v obvode č. 7

 

Mgr. Martina Otrísalová

Stredoškolská učiteľka cudzích jazykov, členka komisie pre mládež pri MsZ, matka dvoch detí. Niekoľko rokov intenzívne spolupracovala s CVČ ako koordinátorka materského centra, spoluorganizovala podujatie Míľa pre mamu, detské karnevaly a akcie pre deti, založila regionálnu komunitu nosiacich mamičiek. V tomto roku zrealizovala myšlienku jazykovej kaviarne. Svoj potenciál a skúsenosti by v MsZ rada využila pri práci s deťmi a mládežou najmä v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

 

 

Kandidát na poslanca v obvode č. 8

Ivan Paveska

 

Poslanec mestského zastupiteľstva v Senici za mestskú časť Kunov. Ženatý, otec dvoch detí. Jeho hlavným cieľom je aj naďalej podporovať projekty pre rozvoj Kunova. Poradca kandidáta na primátora Martina Džačovského pre obvod Kunov.